གླུ་མ་རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མས་ཉིག་ཡོ་ཧིན་ཐར་སློབ་གླིང་དུ་གླུ་གཞས་དགོང་ཚོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ།


གླུ་མ་རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མས་ཉིག་ཡོ་ཧིན་ཐར་སློབ་གླིང་དུ་གླུ་གཞས་དགོང་ཚོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ། གླུ་མ་རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མས་ཉིག་ཡོ་ཧིན་ཐར་སློབ་གླིང་དུ་གླུ་གཞས་དགོང་ཚོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ།
         ཟླ6པའི་ཚེས16ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད6གི་སྟེང་། ཨ་རིའི་ཉིག་ཡོ་གྲོང་ཁྱེར་ཧིན་ཐར་སློབ་གླིང་དུ་སློབ་གསོའི་རེ་འབོད་ཀྱི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་པའི་གླུ་གཞས་དགོང་ཚོགས་ཤིག་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་།
 ཐེངས་འདིའི་ཡོང་སྒོ་ལས་བོད་ཀྱི་རོང་འབྲོག་ཁུལ་སློབ་གསོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསྟན།

No comments:

Post a Comment

སྐུ་ཉིད་ནས་བསམ་ཚུལ་འདོན་ཚེ་གཤམ་གྱི་ comment as ཡིག་སྒམ་ནང་ Anonymous བཞག། དེ་ནས་གཤམ་གྱི་ Publish གནོན།